Mgr. Richard Červienka

Predseda občianskeho združenia K VECI

Email: richardcervienka@gmail.com

 

Volám sa Richard Červienka, narodil som sa 31. januára 1979 v Lučenci. Bývam v Bernolákove na Poštovej ulici č. 6. Pochádzam z malej dedinky v okrese Lučenec – z Buzitky. Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci v roku 1997 som bol dva roky nezamestnaný a v apríli roku 1999 som rukoval na vojnu, do poddôstojníckej školy do Martina. Základnú vojenskú službu som ukončil v marci 2000. Na jeseň v roku 2000 som odišiel za prácou do Bratislavy, kde som žil do konca roka 2010. Bernolákovo navštevujem od roku 2002. Koncom roka 2010 som sa sem presťahoval a od januára 2011 tu mám trvalý pobyt.

Čo sa týka môjho vzdelania, v roku 2006 som začal študovať na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, odbor medzinárodné vzťahy. Štúdium som úspešne ukončil v júni 2009 titulom bakalár. Počas štúdia som zistil, že ma viac ako medzinárodné vzťahy zaujíma verejná politika. Od septembra 2009 som preto pokračoval v externom štúdiu verejnej politiky a ekonómie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V auguste 2012 som magisterské štúdium úspešne ukončil. V súčasnosti pracujem v Bagetke na Račianskom mýte v Bratislave ako vedúci.


V Bernolákove som vo februári 2011 založil občianske združenie K VECI lebo mi nie je ľahostajné čo sa v obci deje a ako obec Bernolákovo napreduje. Zároveň sa v združení snažíme získať  finančné prostriedky na podporu rôznych projektov. V sekcii "Projekty K VECI" môžete vzhliadnuť už podporené projekty i ďalšiu činnosť nášho združenia. Zvyšovanie občianskej vybavenosti v obci patrí tiež medzi priority K VECI.