Mgr. Zdena Šaušová

 

Člen občianskeho združenia K VECI

Email: brezovjakova.zdena@gmail.com

 

Volám sa Zdena Šaušová, narodila som sa 23. augusta 1979 v Bratislave. V Bernolákove bývam od narodenia, na Záhradnej ulici č. 75. V Bernolákove som chodila aj na základnú školu. Po ukončení stredoškolského štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, odbor asistent výživy, som si našla zamestnanie v úplne inej oblasti, v školstve. Na Základnú školu v Bernolákove som nastúpila v januári 1997 najskôr ako vychovávateľka, neskôr ako učiteľka a moje zamestnanie trvalo nepretržite až do roku 2011. V roku 2007 som úspešne ukončila aj magisterské  štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Momentálne pracujem na ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.