Prečo sme založili K VECI

Čo je vlastne verejná politika a spravovanie vecí verejných? V našom prípade sme to my všetci - občania Bernolákova. Naša obec disponuje ročným rozpočtom vo výške cca 3 milióny EUR. Sú to peniaze všetkých obyvateľov obce. Raz za štyri roky si volíme zástupcov – starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva. Delegujeme im právomoci a spoliehame sa, že s týmto veľkým balíkom peňazí budú nakladať hospodárne a opatrne. Platí tu však zásada: dôveruj, ale preveruj. Ako občania sme im dali dôveru – ale to neznamená, že teraz sa už nikto z nás neopýta na spravovanie vecí verejných – na spravovanie obecných peňazí. Občianska kontrola ako prevencia nie je útok ani odboj – v dnešnej dobe je štandardnou súčasťou transparentného nakladania s verejnými zdrojmi.

Nechcem, aby sa u nás udomácnil názor, podľa ktorého občana – voliča potrebujeme len v deň volieb. Nie, potrebujeme ho stále. Nech sa pýta na čokoľvek, čo sa týka spravovania vecí verejných. Nech sa zaujíma o dianie v obci – podporme ho v tom. Dajme mu k dispozícii všetky informácie. V konečnom dôsledku to ale neznamená, že máme čakať na aktívnych občanov. To, že sa neprídu opýtať na veci verejné, neznamená, že ich nezaujímajú. Podľa môjho názoru by zverejňovanie informácií o postupoch našich volených zástupcov, o ich zámeroch, o nakladaní s našimi finančnými zdrojmi malo byť samozrejmé a automaticky zverejňované všetkými dostupnými prostriedkami v obci.

V Bernolákove som založil občianske združenie K VECI ako zoskupenie aktívnych občanov, ktorí  majú mnoho otázok ohľadom transparentného čerpania finančných zdrojov, ich následného efektívneho využívania a zverejňovania všetkých informácií.

Ja osobne pevne verím, že sa naše peniaze míňajú efektívne. Ale nestačí mi iba veriť. Chcem to vidieť čierne na bielom. A mám na to plné právo, lebo som občanom tejto obce. A vy všetci tiež.

 

 

S pozdravom,

Mgr. Richard Červienka

Náš tím

Mgr. Richard Červienka

Predseda občianskeho združenia K VECI Email: richardcervienka@gmail.com   Volám sa Richard Červienka, narodil som sa 31. januára 1979 v Lučenci. Bývam v Bernolákove na Poštovej ulici č. 6. Pochádzam z malej dedinky v okrese Lučenec – z Buzitky. Po ukončení štúdia na...

Mgr. Lucia Kancírová

Člen občianskeho združenia K VECI Email: lucka.kancirova@gmail.com   Volám sa Lucia Kancírová, narodila som sa 23. januára v Bratislave, mám 28 rokov a od narodenia bývam v Bernolákove na Bernolákovej ulici č. 54. Od malička som tu vyrastala, chodila do školy, bývala. Po...

Peter Kolarovič

Člen občianskeho združenia K VECI Email: kolarovic.peter@gmail.com    Volám sa Peter Kolarovič, narodil som sa 9. októbra 1987 v Bratislave, mám 26 rokov a od svojho narodenia bývam v Bernolákove na Dukelskej ulici č. 2. Po ukončení Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave...

Mgr. Zdena Šaušová

  Člen občianskeho združenia K VECI Email: brezovjakova.zdena@gmail.com   Volám sa Zdena Šaušová, narodila som sa 23. augusta 1979 v Bratislave. V Bernolákove bývam od narodenia, na Záhradnej ulici č. 75. V Bernolákove som chodila aj na základnú školu. Po ukončení...

Zakladatelia OZ K VECI:

      

Mgr. Richard Červienka 

  

Mgr. Lucia Kancírová

    

Peter Kolarovič 

Mgr. Zdena Šaušová