Zverejňovanie: mena výhercu krížovky, počtu správnych odpovedí a akú cenu vlastne výherca vyhral v časopise Bernolák.

29.06.2013 13:05

Koncom marca 2013 sa v schránke občianskeho združenie K VECI na Poštovej 6 objavil list.

Občania sa dožadujú zverejňovania počtu správnych odpovedí vylúštenej krížovky v časopise Bernolák, tiež zverejnenia mena výhercu.

My sme žiadosť napísali a doplnili ju o otázku o akú peknú vecnú cenu vlastne ide (ktorú dostane výherca).

 

Na odpoveď sme čakali 3 mesiace: