Zmeny v rozpočte obce na rok 2011

20.11.2011 11:01

Na 8. mimoriadnej schôdzi Obecného zastupiteľstva 27.10.2011 sa schvaľovala zmena rozpočtu na rok 2011.

Vedeli ste, že:
- rekonštrukcia Školskej ulice stála 82 500 Eur (platilo sa z obecných peňazí)
- na dva merače rýchlosti na Dukelskej ulici síce prispela nadácia Allianz 1600 Eur ale obec doplatila zvyšných 3398 Eur.
- eurofondy na prvú etapu kanalizácie vo výške 2 000 000 Eur už v rozpočte na rok 2011 nefigurujú. Ako poznámku uviedli: "Stavba nebude realizovaná v tomto roku."

- na kamerový systém v centre obce získali dotáciu 12 995 Eur, obec ešte musela doplatiť 4 454 Eur
- projekty na chodníky: Nálepkova, Gróbska, Železničná, Trnavská a Poštová stáli 1300 Eur
- projektová dokumentácia na druhú etapu kanalizácie stála 65 600 Eur
- projekt na zberný dvor stál 5600 Eur
- 2x12 bytových jednotiek, technická infraštruktúra stála 203 000 Eur
- Zariadenie pre seniorov: výstavba obec 80 000 Eur, technická infraštruktúra 34 000 Eur
- búracie práce na starej MŠ: 59 500 Eur
- rekonštrukcia vstupu do Kultúrneho domu: 6 200 Eur
- poplatky OTP banke za penzión: 12 000 Eur
- obecná polícia zatiaľ stála 190 700 Eur
- štátna polícia zatiaľ stála 7 400 Eur
- údržba verejnej zelene 29 800 Eur
- výsadba zelene 2000 Eur
- ostatné výdavky (v rámci rozvoja obce) 4000 Eur
- inventúra v knižnici stojí 1000 Eur
- vydávanie časopisu Bernolák stojí 4000 Eur ročne
- splátka úveru a úroky: 2x12 BJ 1760 Eur a Zariadenie pre seniorov 11 083 Eur


- telefónna ústredňa na Obecnom úrade sa rekonštruovať nebude
- veľkoobjemový kontajner nekúpia
- projekt: prestavba ZŠ na ZUŠ nebude
- z výstavby chodníka na Železničnej ulici nič nebude
- rozvoj obce: detské ihriská z 4000 Eur tu svieti 0 Eur
- výmena kabeláže (verejné osvetlenie) na Trnavskej ulici nebude
- rekonštrukcia bufetu, kuchynky v Kultúrnom dome nebude
- pianino Petrof pre ZUŠ nebude
- protipovodňová ochrana nebude
- verejné priestranstvá sa nečistili
- mobiliár nebude
- osvetľovacia a ozvučovacia technika do Kultúrneho domu nebude
- vlastná produkcia (divadlo, zábav.program) 0 Eur