Zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo 2/2014

22.09.2014 09:43

V rekordne krátkom čase chce obecný úrad stihnúť schváliť Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 2/2014. Už zajtra na schôdzi obecného zastupiteľstva to celé dokonajú. 
Oznam o možnosti pripomienkovať tieto zmeny sa objavil začiatkom augusta 2014. Pripomienkovať tento materiál bolo možné do 7. septembra 2014. Ale len písomne. Žiadna verejná diskusia s občanmi (verejné prerokovanie týchto zmien) sa nekonala. Pritom ide o závažný materiál. Bohužiaľ, starosta svoj tieň neprekročil ani v tomto prípade. Mne to pripadá tak, že to silou mocou chce všetko stihnúť ešte do volieb. Keď som si našiel v piatok (19.9) oznámenie o uložení zásielky na pošte z obecného úradu, už som vedel koľká bije. Bolo to vyhodnotenie mojich písomných pripomienok k týmto zmenám. Všetky samozrejme zamietnuté. A celú túto moju zlú predtuchu zavŕšila pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva, ktorá bude už zajtra, v utorok 23.9.2014. Na programe schôdze je schvaľovanie týchto zmien a doplnkov územného plánu obce. Necelé dva mesiace trval celý tento proces. A zavŕši sa zrejme zajtra. Obecní poslanci opäť raz Poóra nesklamú. Česť výnimkám.
Zajtra idem na schôdzu a vyzvem poslancov aby tento materiál stiahli z rokovania. Nech o tomto už nerozhodujú oni. Je to maximálne neférový prístup voči občanom. Celé je to potom len a len o tom, že idú rýchlo niečo schváliť, kým sú ešte tam?
Za necelé dva mesiace sa predsa nemôžu schváliť zmeny a doplnky územného plánu! Bez verejnej diskusie s občanmi, na ktorej mal starosta obhajovať pred ľuďmi tieto návrhy.
Čo vytýkame týmto zmenám a doplnkom:
1) Obecný úrad nezvoláva občanov na verejné diskusie a neinformuje ich o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu obce. 
2) Autori týchto zmien a doplnkov argumentujú veľmi všeobecne. Napríklad uvádzajú, že tieto zmeny a doplnky rešpektujú vstupné ciele rozvoja obce Bernolákovo. Nech sú konkrétni.
3) Autori tvrdia, že tieto zmeny a doplnky menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa hlavných cieľov riešenia. Návrh týchto zmien a doplnkov však mení najmä funkčné využitie lokality schválenej v platnom územnom pláne. Opäť chýba verejná diskusia, kde by mohol obecný úrad vysvetliť tieto postoje, vyargumentovať ich.
4) Platný územný plán obce nebol verejnosti predstavený. Preto by bolo vhodné predstaviť ho, aby bolo jasné, o čom sa rozpráva.
5) Absentuje cyklistická doprava v tejto lokalite. Je potrebné zachovať koridory pre cyklistickú dopravu k objektom, ktoré tu majú vyrásť.
6) Regulatívy, ktoré stanovil Bratislavský samosprávny kraj nie sú v týchto zmenách a doplnkoch rešpektované.
7) Je potrebný nový územný plán ako celok, nie stále len zmeny a doplnky územného plánu z roku 1995.
8) Znížiť maximálnu podlažnosť objektov z 22,5 m na 15 m.
9) Koeficient zastavanosti znižiť z 0,6 na 0,4.
10) Zadefinovať koeficient zelene.

Takže takto to je. A zdôvodnenie Ing. Miklánka, ktorý vyhodnocoval pripomienky znie: "....zo strany obce ani dotknutých orgánov nebola požiadavka na zmenu..." 

Takže obec nemala požiadavky na zmenu? Akože nemala?! Veď obec sme my, občania. A my sme pripomienky predsa mali !