Zmeny a doplnky číslo 1/2012

03.03.2012 16:01
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Bernolákovo číslo 1/2012, existujete? ...nejako sa k vám totiž neviem dostať. Oslovil som všetkých 11 poslancov, ani jeden z nich mi ich neposlal. Tak skúsime pána starostu, čo odpíše. Samozrejme musím ísť cez infozákon, inak by odpísal až v 30-ty deň, resp. neodpísal vôbec (ako na list pod pracovným názvom "Nie je podnikateľ ako podnikateľ).