Žiadosť poslancom na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.4.2011

16.04.2011 07:36

Občianske združenie K VECI poslalo túto žiadosť všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.

 
Ich vyjadrenie:
 
K bodu 1: 
Článok 1 bodu 3 Rokovacieho poriadku píše: Komisie pracujú formou zasadnutí, ktoré su verejné. Na piatej schôdzi mi bolo povedané: Zákon však jednoznačne nehovorí o tom, či komisie pracujú verejne alebo neverejne. Komisia je pracovný, poradný orgán, nie je mysliteľné aby zasadala a bude tam prítomných ďalších 20-30 občanov obce. Ale nikto sa tomu nebráni... tak uvidíme.
 
K bodu 2:
Žiadali sme tu menovitý prehľad hlasovania každého jedného poslanca Obecného zastupiteľstva v každom uznesení. Odpoveď som dostal v zmysle, že sa tomu nebránia. Tak uvidíme na najbližšej schôdzi.
 
K bodu 3:
Oboznámil som poslancov i starostu s aktivitami našeho združenia ohľadom zriadenia pobočiek bánk, resp. aspoň bankomatov v našej obci. Starosta sa nebráni spolupráci. Obecný úrad sa už x- krát pokúšal dostať pobočku banky do Bernolákova, žiaľ zatiaľ bezúspešne.
 
K bodu 4:
S pani doktorkou som nehovoril. Na piatej schôdzi mi bolo povedané, že stále prijíma nových detských pacientov. Domnievam sa,že keď sa rodičia rozhodnú pre inú doktorku je to ich osobné rozhodnutie, ku ktorému ich vedú rôzne dôvody... Aké sú to dôvody, neviem, no fakt je ten, že radšej idú inde ako k našej pani doktorke. Ak viete prečo, napíšte nám na: ozkveci@gmail.com