Žiadosti o vyjadrenie sa k situácii ohľadom trestného oznámenia podaného na Mgr. Širkého poslaná starostovi obce i náčelníkovi Obecnej polície.

28.09.2011 07:26

ŽIADOSTI - NÁČELNÍK OBECNEJ POLÍCIE, STAROSTA.