Žiadosť o poskytnutie grantu - nadácia Intenda

05.05.2011 18:11

 

Občianske združenie K VECI podalo dňa 4. mája 2011 žiadosť o poskytnutie grantu v rámci 3. grantového kola Nadácie INTENDA s názvom: Rozvíjame občiansku identitu. Veľké ďakujem patrí Mgr.Emílii Steinhübelovej (učiteľka ZŠ) za pomoc pri vypracovaní projektu. Ďakujeme starostovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi za poskytnutie plôch pre realizáciu projektu.
A už nám chýba len "detail" - aby nám projekt schválili a ideme na to! :-)
V nadácii majú teraz 5 týždňov na to, aby projekt posúdili a dali nám vedieť, či je schválený. O výsledku budeme samozrejme informovať.