Žiadosť o nahliadnutie a o kópiu obecného projektu obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici.

15.08.2011 09:52

Žiadosť o nahliadnutie a následne o kópiu obecného projektu obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici: