Žiadosť na vedenie pošty v Bernolákove

07.02.2011 00:03

Odoslali sme žiadosť ohľadom otváracích hodín vedeniu Slovenskej pošty, a.s. Žiadali sme ich predĺženie...kompletná komunikácia v sekcii Naše projekty/POŠTA