...že o čo Vám ide, páni?

02.02.2012 21:43
Aký je váš názor na tento článok? My nemienime viesť s Obecným úradom žabomyšie vojny ale článok uverejnený v ostanom čísle Bernolák 4/2011 na tretej strane stojí za zamyslenie ... že o čo Vám ide páni?
K článku prinášame naše stanovisko - občianskeho združenia K VECI a pána Šutku, majiteľa polyfunkčného objektu na Hviezdoslavovej ulici (v rámci neho predajňa Kočíkovo), kde je umiestnený bankomat Slovenskej sporiteľne: "Bankomat Slovenskej sporiteľne nebol zriadený na podnet Obecného úradu v Bernolákove a taktiež ani Slovenská sporiteľňa nejednala s pánom Šutkom na odporúčanie Obecného úradu."
Redakčnej rade prajeme zažiť pocit nezávislosti. Verte mi, je to úžasný pocit. Kiežby ste ho raz zažili. Pánom pripomíname, že Bernolák je platený z peňazí všetkých občanov obce, tak toto majte na pamäti pri Vašom rozhodovaní o ďalších článkoch. Môže to byť aj kontraproduktívne, viete?