Zariadenie pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek

10.08.2011 09:24

 V sekcii "diskusia" nájdete príspevok: "Penzión Pohoda-protizákonnosť", kde sú  zhrnuté protesty a upozornenia prokurátora. K VECI poslalo starostovi list s otázkami, ako je možné, že k týmto protestom došlo. Náš list i reakciu starostu obce prikladám.