Zariadenie pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek, stav k 17.8.2011

17.08.2011 12:44