ZÁKAZ VYLEPOVANIA PLAGÁTOV NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKACH !!!

02.10.2011 13:23

Podľa platného VZN obce Bernolákovo č. 3/2009 je zakázané umiestňovanie plagátov na autobusových zastávkach. Pozrite si článok 5, bod 1 písmeno a. https://www.bernolakovo.sk/samospr/vzn/3-2009.html