www.risocervienka.sk

29.11.2013 21:12

Dovoľujem si Vám oznámiť, že som zriadil web stránku poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, kde budem zverejňovať všetky materiály a diskutovať s Vami ohľadom BSK a nášho 17. obvodu. Teším sa na spoluprácu.

 

www.risocervienka.sk