Vznikla Rada mladých v Bernolákove.

14.12.2011 08:33

 

Dňa 12.12.2011 sa uskutočnila prednáška spomenutá v ozname nižšie. Pozvaný bol i starosta obce a všetkých 11 poslancov. Starosta neprišiel a ani nedal vedieť prečo. Z poslancov prišli: pani Biznárová, a páni: Požár, Štica a Molnár. Po prednáške spočinuli s mladými v diskusii ako by Rada mladých v Bernolákove mohla fungovať. Bola to dobrá diskusia, plná nadšenia a nápadov. Verím, že toto nadšenie vydrží....
Ako som bol spomenul na prednáške, touto prednáškou sa úspešný projekt občianskeho združenia K VECI končí. Už vypracujem len záverečnú správu z neho pre nadáciu Intenda. Vznikla nová organizácia mladých v Bernolákove, ktorá si zvolila svoje vlastné vedenie. Praje jej veľa nadšenia, úspechov, pozitívnych myšlienok a pohodovej spolupráce so všetkými občanmi obce.
Richard Červienka
 
Rada mladých v Bernolákove vznikla vďaka podpore nadácie Intenda, ktorá posunula náš projekt "Tagovaním zmenu nedosiahneš, buď aktívny na tvorbe
vecí verejných" spomedzi 78 projektov medzi 12 úspešných a získali sme tak 2000 Eur na realizáciu projektu. Občianske združenie K VECI prispelo ďalšími
250 Eurami.
Chcem poďakovať koordinátorke projektu: Emílii Steinhübelovej za aktívny pristup a veľkú pomoc pri realizacii projektu.
Ďalej ďakujem pani učiteľke Marte Petruškovej, riaditeľke školy pani Ondruškovej i prednášajúcej pani Suchalovej Polákovej.
Veľké poďakovanie patrí tiež mládeži, ktorá sa zapojila do projektu.
Ďakujem starostovi, že súhlasil s tým, aby sme mohli obnoviť autobusové zastávky v našej obci.
 
S pozdravom
 
Richard Červienka