VZN obce Bernolákovo

14.09.2013 05:48

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bernolákovo.


Ich návrhy na pripomienkovanie sú tu:


https://www.bernolakovo.sk/samospr/vzn/vzn.htm


Ak chcete, pripomienkujte ich.