Vyzývam vás pán Poór...

03.10.2014 19:58

Vyzývam vás pán Poór, ak neviete prekonať vlastnú ješitnosť, prestaňte sa mstiť

za svoje osobné nedostatky obyvateľom Bernolákova!

V aktuálnom vydaní časopisu Bernolák číslo 2/2014 sa objavil článok ohľadom dotácií z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“).

Tak sa spoločne a otvorene pozrime na to, až k akým verejne publikovaným nezmyslom dokáže nášho pána starostu dohnať jeho ješitnosť a neschopnosť vyrovnať sa s porážkou vo voľbách do BSK, ktoré boli v novembri 2013. Aby starosta vyvolal v bernolákovskej verejnosti klamlivý dojem, ako obec doplatí na to, že ON už nie je poslancom BSK, neváha na to zneužiť obyvateľov Bernolákova a čo je vyslovene trestuhodné - malé deti. Jeho najnovšia taktika totiž je – snažiť sa z BSK nezískať ani cent.

Niekto“ schovaný pod skratkou OcÚ (Obecný úrad) okrem iného v uvedenom článku oznamuje, že obec podala koncom roka 2013 žiadosť o dotáciu z prostriedkov BSK na úpravu troch priechodov pre chodcov a nezisková organizácia Senior Pohoda podala žiadosť na technické dovybavenie zariadenia. A neuspeli. Samozrejme, že v závere článku nesmelo chýbať konštatovaníe, že v minulosti (rozumej za poslancovania starostu Poóra) sme boli v dotáciách od BSK oveľa úspešnejší.

Učený určite nikto z neba nespadol, ale som nemilo prekvapený, že za štyri roky v poslaneckej lavici BSK sa pán starosta nesnažil získať aspoň minimálne vedomosti vyplývajúce z tejto agendy. Ináč by vedel, že dotáciu na úpravu priechodov či na zariadenie do Senior Pohoda nebolo možné čerpať. Ak si starosta Bernolákova nie je istý alebo nevie, akú tému projektu je vhodné zvoliť, stačí ma kontaktovať! Nemám absolútne žiadny problém pomôcť a poradiť mu. Avšak profesionálnu úroveň komunikácie starosta - poslanec BSK zatiaľ pán starosta nezvláda. Neinformuje sa, nepýta sa a potom to takto dopadne. Vo zvyšných obciach nášho 17. volebného obvodu komunikujeme bez problémov, starostovia i zamestnanci obecných úradov sa na mňa obracajú s rôznymi otázkami a problémami, rád poradím, pomôžem. Všade vypisujem, že je možné ma kontaktovať v prípade akýchkoľvek záležitostí BSK a Obecný úrad v Bernolákove nič. Nepotrebuje nič. Prečo? Inde sa hovorí, lebo medveď. V Bernolákove sa hovori lebo ješitnosť. A následné zavádzanie.

Čo sa týka priechodov pre chodcov - tak toto sa vybavuje úplne inak, pán starosta. V súčinnosti s odborom dopravy v Senci, s odborom dopravy na Úrade BSK, s obcou, s dopravným inšpektorátom v Senci a s občanmi. Priechody pre chodcov sa nehradia z dotácií, ale na základe spolupráce týchto spomínaných zložiek.

Čo sa ale nedá odpustiť je arogancia, s akou sa starosta postavil k výzve BSK „Naša škôlka - náš kraj“. V článku v Bernoláku sa uvádza, že obec projekt k tejto výzve nepodávala, nakoľko pri neúspechu v  predchádzajúcich projektoch tento projekt vynechala. Takže neboli schopní ani len projekt napísať - a toto bola práve výzva, na ktorú by peniaze z dotačného mechanizmu kraja určite získali! Vo všetkých ostatných obciach nášho obvodu to pochopili, komunikovali a peniaze dostali! Keď som zistil, že obec Bernolákovo ani len projekt nepodala, volal som so zástupcom starostu p. Bečicom a pýtal som sa ho, čo sa stalo. Odpovedal, že informáciu o tejto možnosti získania peňazí pre materskú školu posunul riaditeľke škôlky a ona projekt zrejme nepodala. Išiel som za riaditeľkou škôlky spýtať sa osobne, prečo projekt nepodala. Pani riaditeľka mi povedala, že nemá právnu subjektivitu na to, aby projekt mohla podať za škôlku a následne, že to proste nestihla, že akurát riešila 140 žiadostí o prijatie do materskej školy. Takže takáto je pravda. Časopis Bernolák nezaprel ani v tomto prípade svoje poslanie a publikoval zavádzajúce nezmysly, že na základe neúspechov iných projektov obec projekt nepodala.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo v júni tohto roka, sa k téme škôlky dokonca starosta nehanbil verejne vyhlásiť, citujem „asi tento rok nebol, kto by sa zastal obci, pretože náš poslanec hlasoval za také rozdelenie, že obec nedostala. Vzhľadom na to sme neuvažovali a ani nepovažovali za potrebné sa znovu svojím spôsobom namáhať a nechcem povedať strápňovať a žiadať o dotáciu na nejaké zariadenie, ktorú by sme aj tak nedostali. Myslím si ale aj to, že naša škôlka je relatívne vo veľmi slušnom stave“.

Naozaj prejav a konanie hodné starostu Bernolákova! Takže najprv pán starosta narobí Bernolákovu hanbu, keď podá na BSK projekty, nad ktorými členovia Dotačnej komisie BSK len krútili hlavou a museli ich zamietnuť. Každý seriózny podávateľ projektu si totiž ešte pred vypracovaním projektu dá aspoň tú minimálnu námahu a zistí, či sa na uvedenú tému financie vôbec poskytujú! To ale neplatí pre vedenie našej obce. Pán starosta sa však pohotovo zbaví zodpovednosti a verejne klame, že ja som hlasoval v neprospech obce. Hneď za tým suverénne oznámi, že sa nemieni namáhať s nejakým projektom, dokonca sa tým nemieni strápňovať !!! A nasleduje finále, že škôlka je vo veľmi slušnom stave. Nuž, naozaj je nemožné presvedčiť BSK, aby obec Bernolákovo dostala peniaze, keď starosta najprv podá zlé projekty a ďalší projekt následne naschvál nepodá. A miesto toho, aby sa potichu hanbil, váľa vinu na iných.

Zrejme pán starosta žiadne peniaze navyše nepotrebuje. Ale Bernolákovo - to nie ste vy, pán starosta, to sú ľudia, ktorí tu bývajú. A obrať o peniaze ich deti, vážený pán starosta, na to nemáte právo! Stačí sa pozrieť napríklad na detské ihrisko v materskej škole, v akom je stave. Železné konštrukcie detských preliezačiek sú nebezpečné a nevyhovujúce! Toto je slušný stav???

Som z tohto správania zdesený. Pomstiť sa pre svoju ješitnosť už aj na malých deťoch, to hraničí s chorým myslením.

Ozaj pán starosta, načo tá lož v závere článku v Bernoláku, že obec v minulosti na projekt Centrum obce a detské ihrisko na Školskej ulici úspešne získala dotácie z BSK ?!!! Ale kdeže! Samozrejme, že  Centrum obce a detské ihrisko na Školskej ulici boli hradené z eurofondov, ale starostovi to nevadí. S balamutením ľudí za obecné peniaze v obecnom časopise evidentne nemieni prestať. Napriek všetkým dezinformáciám uverejneným v Bernoláku, napriek všetkým lžiam, ktoré odzneli zo strany vedenia obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva, napriek mojim výhradám, ktoré mám k spravovaniu Bernolákova súčasným vedením obce, budem sústavne apelovať na starostu Bernolákova, aby sme spoločne na úrovni starosta – poslanec BSK spolupracovali na projektoch prospešných pre túto obec, v ktorých je aktívne prítomný Bratislavský samosprávny kraj. Na rade je teraz starosta. Aby ho občania Bernolákova raz nemuseli súdiť aj za to, že svojim konaním zmaril možnosti, ktoré obec mohla získať z BSK.

Mgr. Richard Červienka