Výzva starostovi i všetkým poslancom! Neinformujete nás !!!

20.01.2012 21:34
Žiadame starostu obce, Ing. Poóra, aby stiahol z 10. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.1.2012 bod číslo 12, v ktorom sa bude schvaľovať návrh investičného zámeru Bernolákovo-Dolný háj II. Všetkým jedenástim poslancom sme poslali mail s touto výzvou.