Výročná schôdza K VECI

15.05.2014 21:38

Členom a sympatizantom K VECI oznamujeme, že výročná schôdza občianskeho združenia K VECI sa uskutoční v sobotu 17. mája 2014 o 15:00       v priestoroch reštaurácie Camino v Bernolákove. 
Program:
1) Privítanie, zahájenie schôdze
2) Kontrola hospodárenia za rok 2013 - revízna komisia
3) Prehľad uskutočnených aktivít, projektov v roku 2013
4) Aktivity na rok 2014
5) Diskusia

Všetci ste srdečne vítaní.