Výpis z účtu K VECI za rok 2012.

08.06.2013 11:24

Pozrite si ako sme čerpali finančné prostriedky v roku 2012.

Modrou farbou sú vyznačené posledné dve transakcie ešte z projektu z roku 2011 - "Tagovaním zmenu nedosiahneš, buď aktívny na tvorbe vecí verejných".
Oranžovou farbou je vyznačené čerpanie finančných prostriedkov na projekt "Aký pán, taký pes...?", zelenou farbou je označené čerpanie financií na projekt "Fotománia v Bernolákove" a ružovou farbou je označené čerpanie peňazí na projekt "Darujte Vianoce".
Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, pýtajte sa.

Samozrejme každý projekt končil záverečnou správou, ktorá podlieha schváleniu v nadácii. To znamená, že ku každej transakcii, ktorú vidíte na zverejnenom výpise z účtu, existuje buď bloček z registračnej pokladne alebo faktúra.
Ak máte niekto záujem, záverečné správy predložím na nahliadnutie.