Verejné prerokovanie zámeru Dolný Háj II - koniec ankety

18.07.2012 23:01

Dnes odstraňujeme túto anketu ohľadom verejného prerokovania investičného zámeru Dolný Háj II, nakoľko to sa ukutočnilo

včera 17.7.2012.

Prídete 17.7.2012 na verejné prerokovanie ohľadom výstavby lokality Dolný Háj II ?

ÁNO (5)
42%

NIE (7)
58%

Celkový počet hlasov: 12

 

Nakoniec prišlo oveľa viac ľudí ako 12. Čo je veľmi dobré.

Ľudí zaujímajú veci verejné.