Veľká anketa v Bernolákove.

01.04.2011 08:33

Vážení občania Bernolákova,
občianske združenie K VECI pre Vás pripravilo túto anketu. Potrebujeme spoznať Vaše názory na problémy, ktoré nás obklopujú. Preto prosíme o Vaše vyjadrenie k veci. Anketu rozbiehame dnes - 1. apríla 2011. V priebehu budúceho týždňa objavíte anketový lístok vo svojich poštových schránkach a bude pripravený i na stiahnutie na našej web stránke. Ďakujeme za Váš čas. :-)

OTÁZKY:

‎1/ Ste dostatočne informovaní, zo strany Obecného úradu, ohľadom práve prebiehajúcich projektov v obci, ako sú napríklad: obnova centra obce, stavba penziónu Pohoda, resp. Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek, či prvá a druhá etapa kanalizácie?

‎2/ Ako ste spokojní s kvalitou poskytovaných služieb Obecného úradu (otváracie hodiny, dostupnosť informácií, ústretový prístup zamestnancov smerom k Vám ...)?

‎3/ Viete o zámere Obecného úradu - postaviť vedľa obce sídlisko pre 20 000 ľudí? Čo si o tom myslíte?

‎4/ Napíšte nám Vaše pozitívne alebo negatívne skúsenosti s činnosťou Obecnej polície v Bernolákove.

‎5/ Ste v kontakte s poslancom, ktorý má na starosti vašu ulicu? Komunikuje s Vami, pýta sa na Váš názor?

‎6/ Zúčastnili by ste sa verejných občianskych schôdzí o problémoch, projektoch a aktuálnom dianí v obci?

Tiež tu bude priestor na Vaše ďalšie návrhy, pripomienky, sťažnosti, pochvaly.