Veľa položiek "ostatné" v schválenej zmene rozpočtu obce na rok 2011.

02.12.2011 08:17

V novoschválenej zmene rozpočtu je veľa položiek s názvom "ostatné."

Žiadame preto pani Nagyovú z Obecného úradu o vysvetlenie týchto "ostatných" položiek: