Vaše 2 % sú K VECI :)

01.04.2013 23:11
 
Ak nám chcete poukázať Vaše 2% z daní, tu je link, kde si môžete stiahnuť tlačivá. ĎAKUJEME :)
 
Prípadne si tieto tlačivá môžete stiahnuť priamo tu:
 
 
 
Údaje K VECI:
 
Názov: K VECI
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Poštová 6, Bernolákovo 900 27
IČO: 42185271
 
 
Ako poukázať 2% :

- do 2. apríla 2013 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
(Živnostníci vpíšu priamo údaje K VECI do svojho daňového priznania za rok 2012. Údaje K VECI - viď vyššie.)


- do 30. apríla 2013 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


PS: Prípadne vhoďte do schránky na Poštovej 6, ja to odošlem na daňový úrad.
Ďakujeme :)
 
Rišo Červienka