V podateľni obecného úradu roztrhali písomnosti K VECI.

22.05.2013 01:06

Mail starostovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi, jeho zástupcovi JUDr. Bečicovi a pracovníčke v podateľni p. Holickej:

Dobrý deň,

nakoľko som včera pracoval celý deń, požiadal som pani Jánošíkovú, aby do podateľne obecného úradu zaniesla písomnosti K VECI pre starostu a poslancov obecného zastupiteľstva - členov Komisie financií, výstavby a územného plánovania.

Pani v podateľni si dovolila roztrhať oficiálne písomnosti občianskeho združenia K VECI.

Mohli by ste mi vysvetliť ako je toto možné? Prečo nastala táto situácia? A aké dôsledky z nej vyvodíte?

Do včerajšieho dňa sa vždy cez podateľnu obecného úradu dali bez problémov podávať písomnosti pre poslancov obecného zastupiteľstva.
Niečo sa zmenilo?

Informujte ma, prosím.

Ako sa má potom dostať občan k poslancom? Už len búchať im na brány domov? Cez obecný úrad nie?

Keď už nechcela pani v podateľni prebrať písomnosti občianskeho združenia K VECI, mala ich vrátiť. Na toto existujú štandardné postupy.
Určite si nemala dovoliť ROZTRHAŤ ich !

Žiadam Vaše stanoviská.

Ďakujem.

S pozdravom

Richard Červienka