Uvidíme v nabližšom Bernoláku? (uvidíme...)

17.08.2011 12:49

 

Článok K VECI do najbližšieho vydania časopisu Bernolák (3/2011). Poslali sme ho pani Júlii Hrablíkovej - členke redakčnej rady, tiež na mailovú adresu casopis@bernolakovo.sk a vhodlili sme ho i do schránky príspevkov časopisu Bernolák, ktorá je v zádverí Kultúrneho domu.