Urbanistická štúdia Slnečnicová Bernolákovo

12.03.2013 16:55

Tento návrh urbanistickej štúdie predpokladá 55 rodinných domov. Ide o lokalitu v juhozápadnej časti obce, ktorá nadviaže už na existujúcu zástavbu rodinných domov a areál hydinárne. Obec tu chce rozvíjať ihriská a oddychové plochy (Informácie čerpám z článku z Bratislavského Kuriéra č. 4, strana 8. - článok som sem pridal.) Keď sa pozriete v tomto statuse na návrh urbanistickej štúdie, tak kde vidíte tie ihriská a oddychové plochy? Tým detským ihriskom myslia malú plochu medzi domami č. 8 a 9? A tie oddychové plochy sú kde?
Táto štúdia sa dá pripomienkovať písomnou formou na adrese: Obecný úrad v Bernolákove, Hlavná 111, Bernolákovo 900 27 do 20.3.2013.