Umenie diskutovať zrejme nechce ovládať každý....

19.05.2013 13:24

Takto sa vyzývajú občania do diskusie - už od počiatku, prosím. Ako príklad môže poslúžiť fotografia nižšie.
Nie keď už je všetko navrhnuté, projekty pripravené... sa dáva všetko na známosť štýlom: Takto to bude vážení občania!
Ešte len keď sa uvažuje o niečom, treba o tom vyvolať verejnú diskusiu a diskutovať s občanmi o zámeroch, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života.
Mať vôľu diskutovať je umenie.
A toto umenie neovláda každý. Alebo nechce ovládať každý.
Ale dá sa naučiť diskutovať.
Vôľa otvára brány...