TÉMA: Obecná polícia v Bernolákove.

26.09.2011 07:51

Dňa 23. augusta 2011 som dostal tento mail:

„Dobrý deň p. Červienka, som príslušník Obecnej polície v Bernolákove a píšem Vám za ďalších troch kolegov, s ktorými máme jeden spoločný problém, ktorá treba neodkladne riešiť. Jedná sa o nášho náčelníka, ktorý nepretržite porušuje zákony a nariadenia obce a tým sa dopúšťa trestnej činnosti. Už nás prestalo baviť vyhrážanie a nátlak ktorý na niektorých príslušníkov tento človek nepretržite vyvíja. Veď nakoniec bilancia 15 policajtov, ktorí odišli za posledné 2 roky hovorí sama za seba. Avšak ani pán starosta ani obecné zastupiteľstvo do problému nevidia tak ako my, a myslíme si že nastal čas, postaviť sa problému čelom a riešiť ho, pokiaľ neodídu ďalší štyria príslušníci. Píšem Vám z dôvodu že mi je sympatická Vaša aktivita a úmysel riešiť problémy občanov Bernolákova. Aj keď viem, že na Obecnú políciu a jej zamestnancov nemáte asi najlepší názor, nehádžte nás všetkých do jedného vreca. Nakoľko vieme dokázať že náčelník Obecnej polície pravidelne okráda majetok obce a tým aj jej občanov, rozhodli sme sa v tejto veci konať a riešiť ju v zmysle platných právnych noriem, pričom sme podali trestné oznámenie na najvyššie miesta, informovali sme ministra vnútra, a taktiež aj televíziu JOJ. To z dôvodu aby sa táto vec už nemohla zamiesť pod stôl. Týmto Vás chcem požiadať o pomoc, nakoľko viem že sa angažujete aj na obecnom zastupiteľstve. Chceli by sme si s Vami spoločne s kolegami sadnúť za stôl a vec riešiť. Z dôvodu marenia vyšetrovania a zahladenia dôkazov náčelníkom  Vás prosím o anonymitu. Potrebovali by sme Vaše telefónne číslo aby sme sa mohli spojiť a následne stretnúť. Tam by sme Vás oboznámili o čo ide a aké kroky sme už podnikli. Takže dúfam, že Vám táto záležitosť nie je ľahostajná, pretože Vaše aktivity si vážim a oceňujem.

Ostávam s pozdravom,

Radovan Ježo“

 

Stretli sme sa viackrát, na stretnutiach sme preberali aktuálnu situáciu v radoch Obecnej polície. Dostal som kópiu trestného oznámenia na náčelníka Obecnej polície v Bernolákove. Ústredným motívom trestného oznámenia je údajné neoprávnené čerpanie obecných peňazí náčelníkom obecnej polície Mgr. Širokým na základe falšovania podkladov pre výplatu náčelníka obecnej polície. Trestné oznámenie zverejniť nemôžem, nakoľko prebieha riadne vyšetrovanie.

Čo môžem urobiť ja a občianske združenie K VECI ohľadom tejto situácie? V prvom rade som oslovil mailom starostu obce, zástupcu starostu obce i samotného náčelníka. Mail som im poslal 16.9.2011. Do dnešného dňa nereagovali. Na základe toho som sa rozhodol, že im ten mail podám cez podateľňu na Obecnom úrade ako žiadosť o ich vyjadrenie sa. Urobil som tak 19.9.2011. Zatiaľ mi žiadna odpoveď neprišla. Zároveň som tiež o všetkom informoval mailom všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.

Pripravil som znenie otázok, ktoré obdržali traja príslušníci Obecnej polície, ktorí podali trestné oznámenie (Ježo, Jurík, Valach), starosta obce a náčelník Obecnej polície. Zatiaľ sa k nim vyjadrili len traja páni, ktorí podali trestné oznámenie.

Tu sú:

1/ Páni, aká je podľa Vás momentálne situácia v Obecnej polícii?

JEŽO: Momentálna situácia v Obecnej polícii Bernolákovo je neúnosná a vyžaduje si pozornosť. Aj keď už pretrváva dlhšiu dobu, vyhrotila sa až koncom mesiaca august 2011.

JURÍK: V Obecnej polícii je veľmi zlá situácia, ktorú vyvolal Robert Široký (intrigy a podobne). Treba sa spýtať všetkých obecných policajtov.

VALACH: Momentálne je  v našom kolektíve situácia na bode mrazu, neistota, nezdravá atmosféra, ktorá neblaho vplýva aj na samotný výkon služieb, zlá komunikácia s náčelníkom.

 

2/ Informovali ste o všetkom starostu obce? Aká bola jeho reakcia?

JEŽO: O tom, že sme spoločne s kolegami podali na Náčelníka Obecnej polície trestné oznámenie sme informovali aj samotného starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra v prítomnosti jeho zástupcu JUDr. Stanislava Bečicu. Ich reakcia bola taká, že starosta obce uviedol, že tento podnet preverí, pričom stanovil lehotu 2 týždne.

(poznámka: stretnutie sa uskutočnilo 7. septembra 2011)

JURÍK: Bol informovaný starosta, zástupca starostu. Reakcia bola, že odkiaľ máme dôkaz, že páchal trestnú činnosť.

VALACH: Informovali sme ho, hneď po porade, kde sme si dohodli stretnutie na OcÚ, kde bol prítomný aj zástupca OcÚ p. JUDr. Bečica. Z môjho pohľadu bol po našom oznámení aj touto kauzou zaskočený a vyjadril sa, že to všetko prešetrí a dá nám vedieť ako šetrenie dopadlo.

 

3/ Čo Vás viedlo k tomu, že ste spolu podali trestné oznámenie na náčelníka

Obecnej polície Mgr. Róberta Širokého?

JEŽO: K tomu, aby sme spoločne s kolegami podali na Náčelníka Obecnej polície trestné oznámenie ma viedla morálna ako aj profesionálna povinnosť, keďže každý kto sa dozvie, že sa pácha trestný čin, je povinný to oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní. Takže mi túto povinnosť ukladá zákon.

JURÍK: Je to naša povinnosť, ako aj každého občana tohto štátu, ktorý vie, že sa pácha trestná činnosť.

VALACH: Po zistení daných skutočností, ktoré sa mňa bytostne týkajú, som prehodnotil svoj postoj k náčelníkovi a tá skutočnosť, že mne ako policajtovi a aj ako občanovi tohto štátu to prikazuje aj zákon.

 

4/ Aké sú hlavné body tohto trestného oznámenia? Čoho sa náčelník dopúšťa, podľa Vás, protizákonne?

JEŽO: Hlavné body predmetného trestného oznámenia je podozrenie z prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa v súbehu s podozrením z prečinu podvodu. Nerád by som to však rozvádzal, nakoľko v tejto veci prebieha riadne vyšetrovanie.

JURÍK: Zneužitie právomocí verejného činiteľa. Dôkaz bude poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní.

VALACH: Zneužitie právomocí verejného  činiteľa, podvod.

 

5/ Kedy ste podali toto trestné oznámenie? V akom štádiu je vyšetrovanie?

JEŽO: Predmetné trestné oznámenie na Náčelníka Obecnej polície sme podali koncom augusta 2011 po zhromaždení všetkých potrebných dôkazov a tieto sme následne postúpili ako dôkazový materiál do rúk orgánom činným v trestnom konaní. V akom štádiu, resp. ako prebieha vyšetrovanie v tejto veci neviem, avšak viem, že ho vyšetruje Odbor kriminálnej polície v Senci.

JURÍK: Koncom augusta 2011, bol som vyrozumený, že sa s tým zaoberá kriminálna polícia Senec.

VALACH: Koncom augusta a štádium vyšetrovania mne aj kolegom dávajú na vedomie orgány činné v trestnom konaní.

 

6/ Čo robíte momentálne Vy?

JEŽO: Momentálne som práceneschopný., pričom moja práceneschopnosť pochádza z uvedeného stavu a situácie. Jednoducho nátlak, ktorý bol na moju osobu vyvíjaný, zanechal svoje stopy.

JURÍK: Som PN.

VALACH: Momentálne som v tomto čase práceneschopný.

 

7/ Ste pripravení Vy a Vaši kolegovia na súde svedčiť proti náčelníkovi Obecnej polície?

JEŽO: To či som s kolegami ochotný v predmetnej veci svedčiť pred súdom dúfam nemusím ani komentovať. Je to moja povinnosť.

JURÍK: Áno.

VALACH: Áno.

 

8/ Nakoľko je náčelník samozrejme Váš nadriadený, je z jeho strany vyvíjaný ešte väčší tlak

na Vašu osobu, keď sa dozvedel, že ste na neho podali trestné oznámenie? Chce Vás "dostať"? Myslíte si, že odplata za to, že ste už viac nemohli ostať ticho bude Vaša výpoveď zo strany zamestnávateľa? Bol vyvodený nejaký postih voči Vám práve  v týchto dňoch? Ako tieto postihy vnímate?

JEŽO: Osobne som pociťoval tlak na moju osobu zo strany Náčelníka ešte pred samotným podaním trestného oznámenia. To či výsledkom nášho konania bude prepustenie z pracovného pomeru ponechávam na hlavných predstaviteľov obce. Avšak pokiaľ by sa tak stalo, budem vec riešiť podaním žaloby na príslušný súd. Je mi totiž smiešne, že by som mal dostať výpoveď len kvôli tomu, že poukazujem na trestnú činnosť a odhaľujem páchateľa. Veď v tom vlastne spočíva moja práca. Ale možné je všetko. Samozrejme, že sa podľa toho zariadim.

V posledných dňoch bol nie len na moju osobu ale aj na ďalších dvoch kolegov, s ktorými sme spoločne podali trestné oznámenie na Náčelníka Obecnej polície vyvodený postih (asi preto, že sme si dovolili otvoriť ústa) a to zrazením služobného platu. Nakoľko sa nechcem a nebudem vyjadrovať k výške svojho príjmu, podotknem len toľko, že táto suma mi tvorí cca polovicu platu. Takže je to celé na zamyslenie... a dúfam, že sa nad tým zamyslia aj kompetentní, nakoľko som živiteľ rodiny, mám 2 neplnoleté deti a do zamestnania cestujem 80 km. Momentálne som v situácii, že neviem pokryť zo svojho platu ani polovicu výdavkov. Chcem však dodať, že aj túto situáciu budem riešiť.

(poznámka: Pán Ježo je už v súčasnej dobe prepustený z Obecnej polície – dostal výpoveď.)

JURÍK: Tlak je vyvíjaný o 100%. Musel som vyhľadať lekára, ktorý mi predpísal lieky na upokojenie.

VALACH: Nakoľko som po podaní trestného oznámenia bol na riadnej dovolenke, ktorú mi naplánoval náčelník a po dovolenke som PN, nestretol som sa s ním v službe, ale tlak mám zvýšený už preto, že odplata je v znížení platu 0% osobné ohodnotenie a to je vlastne odplata.

 

9/ Aký ste Obecný policajt? Ako si plníte svoje povinnosti?

JEŽO: To aký som policajt musia povedať a posúdiť ostatní. Snažím sa však robiť svoju robotu čo najlepšie a najzodpovednejšie.

JURÍK: Myslím si, že obecný policajt som taký, že svoje povinnosti si vykonávam zodpovedne a čestne. Bol som 15 rokov policajt v štátnej službe a žiadny problém nemal so mnou môj nadriadený.

VALACH: Nakoľko som pred príchodom do OcP slúžil ako príslušník Železničnej polície 13 rokov zápočet v štátnej službe, bol som na túto službu vyškolený na policajnej škole MV  svoje povinnosti si na úseku hliadkovej a poriadkovej služby vykonávam podľa svojich možností a schopností a dľa cti, vážnosti a dôstojnosti, ale toto všetko musia prehodnotiť obyvatelia obce.

 

10/ Boli ste niekedy náčelníkom pokarhaný? Ak áno, popíšte kedy, prečo a aký bol trest.

JEŽO: Doteraz som Náčelníkom nikdy nebol oficiálne pokarhaný, mám dojem a aj informácie, že som bol skôr naopak za svoju prácu chválený. Všetko sa však zmenilo naopak a Náčelník sa snaží zo mňa spraviť človeka, ktorý mu kazí kolektív. Potrestaný som bol až po podaní trestného oznámenia za veci, ktoré tu radšej nebudem ani rozvádzať. K tomuto sa vyjadrím pred starostom obce a aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

JURÍK: Áno, bol som pokarhaný od starostu na podnet náčelníka, chcel som sa k tomu vyjadriť, poslal som mu doporučene zásielku vo februári 2011 a doteraz sa mi neozval.

VALACH: Bol som pokarhaný a bola mne aj kolegovi (p. Ondrejka Aleš – už toho času nepracuje u OcP) napísaná a odovzdaná sankcia – písomné pokarhanie za neskorý príchod na kontrolný bod na parkovisko pred OcÚ, cca 1 minúta, ale aj to bola len na hodinkách náčelníka, náš čas bol súhlasne aj s kolegom rovnaký, čiže v rámci normy.

 

11/ Myslíte si, že Obecná polícia je v Bernolákove potrebná?

JEŽO: Na Vašu otázku či je Obecná polícia v Bernolákove potrebná odpovedám že určite áno. Avšak pod momentálnym vedením neplní svoje poslanie a je zbytočná.

JURÍK: Myslím si a som presvedčený že Obec. polícia je potrebná, ale nie s takými ľuďmi ako je Robert Široký, ten škodí Obecnej polícii.

VALACH: Obecná polícia ako zložka, ktorá je už zabehnutá a vykonáva činnosť na úseku ochrany majetku, života a zdravia občanov je samozrejme potrebná, ale nie s doterajším náčelníkom, keď tento nezvláda pridelené úlohy, robí v kolektíve zlé ovzdušie a sám si dovolí zneužívať svoj post a podvádzať.

 

12/ Aký je náčelník Obecnej polície ako Váš nadriadený? Myslíte si, že je kompetentný zastávať takúto funkciu?

JEŽO: V Obecnej polícii som zamestnaný 2 roky, avšak do tejto doby ma Náčelník nepresvedčil o tom, že je ten správny človek na tento riadiaci post. Jeho filozofiou je vytvárať nepriaznivé podmienky na pracovisku, vyvíjanie nátlaku na niektorých (menej pohodlných) príslušníkov, ktoré však už hraničí s vyhrážaním. Nie je žiadnym tajomstvom, že kvôli jeho praktikám už odišlo z Obecnej polície viacero ľudí, podotýkam, že niektorí policajti boli ozaj dobrými policajtmi. Pritom jeho právne vedomie je na bode mrazu, myslím, že by sa mal nad sebou trošku zamyslieť. Mal by si uvedomiť, že policajná robota je o niečom inom. A hlavne by si mal uvedomiť, že poslaním policajta je odhaľovať trestnú činnosť a nie ju sám páchať. Myslím si, že ako nadriadený kolektívu policajtov úplne zlyhal a mal by za to samozrejme niesť aj dôsledky.

JURÍK: Aký je náčelník? Asi 12 ľudí kvôli nemu odišlo od Obecnej polície...

VALACH: Určite som mal vo svojej kariére asi zo svojich kolegov najviac veliteľov, takže môžem hodnotiť, ale toto som ešte nezažil a preto je na orgánoch činných v trestnom konaní a obecnom zastupiteľstve ako sa k danej veci postavia.

 

 

13/ Ako by sa mala podľa Vás táto situácia riešiť?

JEŽO: Ako by sa mala situácia riešiť? Nie som kompetentný sa vyjadrovať k takýmto otázkam, na tieto veci sa treba opýtať pána starostu, resp. predstaviteľov obce. Podľa môjho názoru by mal byť Náčelník okamžite odvolaný.

JURÍK: Riešiť by sa mala podľa platných slovenských zákonov.

VALACH: Toto je na riešenie na domácej pôde – obecné zastupiteľstvo, OcÚ, starosta, zástupca, občania, vyjadrenia ostatných príslušníkov OcP a aj tých, ktorí už odišli cca 12 ľudí, ale odvolanie je tiež jedna z prvých možností.

 

14/ Aké budú Vaše prípadné ďalšie kroky?

JEŽO: Ako som už spomenul, mojou občianskou a morálnou, ako aj  profesionálnou povinnosťou je oznámiť, že sa páchal, resp. pácha trestná činnosť. Túto som si naplnil. Teraz som povinný spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhalení, resp. pri usvedčení páchateľa. Na záver chcem len dodať, že verím, že sa k tejto záležitosti profesionálne postavia aj najvyšší predstavitelia obce ako aj poslanci obecného zastupiteľstva a budú sa snažiť vec čo najskôr vyriešiť a vyvodiť patričné dôsledky. Za nás troch (kolegov) však môžem povedať, že v tejto veci budeme bojovať až do konca.

JURÍK: Poradím sa s právnikom.

VALACH: S kolegami sme sa dali na boj a dotiahneme ho až do konca.

 

Súhlasím so zverejnením.

v Palárikove, dňa 20.9.2011

Radovan Ježo, v.r.

 

Súhlasím so zverejnením.

v Šuranoch, dňa 19.9.2011

Miloš Jurík, v.r.

 

Súhlasím so zverejnením.

v Šuranoch, dňa 20.9.2011

Erich Valach, v.r.

 

Starosta a náčelník k veci zatiaľ mlčia. Ale zároveň konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia – pán Ježo už čoskoro nebude príslušníkom Obecnej polície, dostal výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, jeho pracovný pomer končí dňa 30.11.2011.

Tu je text otázok pre starostu obce:

1/ Ako riešite situáciu v obecnej polícii, o ktorej ste sa dozvedeli na schôdzke s príslušníkmi obecnej polície? Aké dôsledky z nej vyvodíte? Plánujete povyhadzovať príslušníkov

obecnej polície, ktorí už nemohli ostať ticho sa prizerať údajným neprávostiam a ozvali sa? Ozvali sa až tak, že rovno podali trestné oznámenie. Situácia je teda mimoriadne vážna. Verím, že si to uvedomujete.

 

2/ Neprekáža Vám častá fluktuácia v radoch obecnej polície? Nie sú náhodou časté fluktuácie obrazom istej formy neschopnosti náčelníka obecnej polície, ktorý nie je schopný od roku 2008 vybudovať jeden silný a stabilný tím príslušníkov obecnej polície?

 

3/ Čo plánujete urobiť s náčelníkom obecnej polície? Ako ho potrestáte, ak sa dokážu obvinenia?

 

4/ Názory na obecnú políciu v Bernolákove poznáte. Sú katastrofálne.

Čo myslíte, ako  prispeje zverejnenie tohto škandálu k zlepšeniu pozitívneho vnímania obecnej polície v Bernolákove?

 

5/ Podpíšete petíciu za zrušenie obecnej polície v Bernolákove?

 

            Tu je text otázok pre náčelníka Obecnej polície:

 

1/ Chodíte do práce podľa riadneho harmonogramu, ktorý je minimálne mesiac dopredu zverejňovaný na Vašej internej nástenke v budove obecnej polície? Alebo ste výnimka a svoj rozvrh smien nezverejňujete ostatným kolegom? Ak ste výnimka, prečo?

Čo Vás vedie k takémuto konaniu? Čo tým sledujete?

 

2/ Skutočne ste nastúpili na každú  jednu smenu z mesačných rozpisov Vašich smien?

 

3/ Aká atmosféra vládne v zbore príslušníkov obecnej polície? Ste s touto atmosférou spokojný? Urobili ste všetko preto aby podávali všetci Vaši podriadení maximálne výkony, ktorých základom je normálne pracovné zázemie a kolektív? Sú si všetci podriadení v zbore obecnej polície pod Vašim vedením rovní? Alebo tam máte aj rovnejších?

 

4/ Prečo dochádza k tak častej fluktuácii v radoch príslušníkov obecnej polície? Nemáte záujem na tom mať stabilný tím ľudí, ktorý podá maximálne výkony? Neustála fluktuácia nie je chybou len podriadených ale i samotného nadriadeného. Nevadí Vám to?

 

5/ Charakterizujte sa ako náčelník obecnej polície. Ste vzorom pre svojich podriadených? Myslíte si, že právom zastávate túto funkciu? Ste dostatočne kvalifikovaný na ňu? Zvládate ju bez problémov?

 

6/ Je pravdou, že sa stal prípad, kedy z výzbroje obecnej polície "zmizlo" 5 kusov nábojov?

Ak áno, ako ste vyšetrili tento prípad? Toto by bolo (podľa mňa) najvážnejšie zlyhanie.

 

7/ Je pravdou, že "istý čas" bola jedna zo zbraní, ktorá patrí obecnej polícii v Bernolákove mimo obce? Ak áno, ste si vedomý toho, že touto zbraňou mohol byť spáchaný hocijaký trestný čin na Slovensku, zatiaľ nevyšetrený - lebo sa hľadá zbraň? Toto by bolo (podľa mňa) najvážnejšie zlyhanie.

 

8/ 20. septembra 2011 na 7. riadnej schôdzi obecného zastupiteľstva prednesiete správu o činnosti obecnej polície? Bude iste zaujímavá. Bude pravdivá?

 

Mojim poslaním a zmyslom občianskeho združenie K VECI je hlavne informovať občanov obce. Preto som občianske združenie založil. Všetci máme právo na informácie, i tie, ktoré vedeniu obce nie sú práve po chuti. Predkladám tento materiál Vám všetkým na prečítanie a posúdenie aktuálneho stavu v radoch Obecnej polície. Zdôrazňujem, že priestor na vyjadrenie dostali všetci zainteresovaní. Kto a ako túto možnosť využil ste si prečítali vyššie. Samozrejme kedykoľvek môže ešte odpoveď od starostu, či náčelníka dôjsť.  Akonáhle dôjde, zverejním ju.

Obecná polícia v Bernolákove nie je zo strany občanov hodnotená dobre. Vyplynulo to i z Veľkej ankety v Bernolákove. Teraz keď vyšiel na povrch rozkol zvnútra - z radov príslušníkov Obecnej polície, iba to pridáva na už pošramotenom mene našej Obecnej polície. Domnievam sa, že chybu by mal uznať i samotný náčelník – Mgr. Široký, ktorý (okrem obvineniam v trestnom oznámení) nedokáže za 4 roky postaviť jeden ucelený tím príslušníkov. Vyhovuje mu častá fluktuácia jeho podriadených?

Viac svetla do tohto problému by vniesli samotní páni – Široký i starosta. Obidvaja mlčia. Ktovie, prečo? Áno – už teraz počujem otrepanú frázu – kým sa neukončí vyšetrovanie, nebudeme sa k veci vyjadrovať. Ako chcete páni. Ak je toto Vaše rozhodnutie, my ho akceptujeme.

O všetkom vás budem i naďalej informovať. Momentálne čakám na vyjadrenie pána Ježa k jeho výpovedi.

 

Ešte sa chcem vrátiť k téme arogancie moci v našej obci. Najčerstvejší príklad tejto arogancie je práve pán JEŽO, ktorý dostal výpoveď za to, že podal trestné oznámenie na náčelníka obecnej polície. Samozrejme v texte výpovede sa to neuvádza. Momentálne je pán Ježo práceneschopný. Výpoveď obdržal poštou 22.9.2011. Ale pozor, s dátumom spätne, k 5.9.2011.

Prečo práve pán JEŽO, páni? Veď tam máte i služobne mladších príslušníkov. Necháte radšej odísť skúseného policajta? Prečo?

Ďalší príklad arogancie moci v Bernolákove je bývalý vedúci kultúrneho domu pán Peter Quarda. Dovolím si povedať, priekopník kultúry v Bernolákove. Ešte v roku 2009 mu starosta odovzdáva ocenenie za dokonale zorganizované oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, rok na to mu už nevie prísť na meno a začína tlak. Prečo? Nuž lebo Peter Quarda, ako šéfredaktor časopisu Bernolák, si dovolil pred voľbami 2010 neuverejniť v časopise Bernolák všetky ódy na starostu, ktoré si tam starosta plánoval dať (i tak ich tam bolo neúrekom, neviem si predstaviť, že by ich v predvolebnom čísle malo byť ešte viac...). Tiež Peter Quarda predal reklamné plochy po obci protikandidátke starostu vo voľbách 2010. (A to sa predsa nerobí, že?) A prečo by nepredal? Tie plochy si môže kúpiť každý! I starosta si ich mohol kúpiť.

Arogancia moci, sústredená v rukách starostu, išla po Peťovi Quardovi. Ako prvé – sek na výplatnej páske. Až taký, že pomaly sa Peťovi ani neoplatilo chodiť do roboty. A začali telefonáty, maily, čo všetko zrazu robí zle. A tak nám Peter Quarda odišiel – radšej sám podal výpoveď.

Peťo, ďakujem ti. Hlavne za to, že si dobrý človek a tiež že si založil Bernolákovské ochotnícke divadlo a postavil kultúru v obci na nohy. I keď si teraz v ťažkej situácii, neľutuj čo si urobil. Všetko si urobil správne. Tak ako ti to kázal tvoj zdravý rozum.

            Tretím príkladom arogancie moci je Lucia Kancírová. Keď už Peter Quarda vedel, že odchádza z Kultúrneho domu, odporučil Luciu na prijatie do Kultúrneho domu – zatiaľ do knižnice a neskôr by sa uvidelo. V tom čase ale začínalo činnosť i občianske združenie K VECI. Keď som sa ja dozvedel, že Lucia plánuje ísť robiť do Kultúrneho domu, tým pádom bude zamestnanec obce, hneď som jej volal. Nech si to rozmyslí, lebo pôjdu po nej. Bohužiaľ,

podľa „niekoho“ rétoriky je nezlučiteľná funkcia v občianskom združení K VECI s prácou na Obecnom úrade. Lucia o tom nechcela ani počuť. Rozhodla sa prijať ponuku a nastúpila do práce ako kultúrna referentka.

Raz mala smenu v knižnici. Prišiel som tam za ňou s textom otázok, ktoré sme vtedy pripravovali do Veľkej ankety v Bernolákove (marec 2011). Upravovali sme ich a rozmýšľali čo a ako, mala svoj notebook a skláňali sme sa nad ním. V tom čase vo veľkej sále prebiehali oslavy MDŽ. Dvere na knižnici boli otvorené, neskrývali sme sa a samozrejme „niekto“ nás nabonzoval starostovi. Že sa skláňame nad obecným počítačom a ja akože hľadám tajné obecné informácie....

Tak si pán starosta zavolal Luciu k sebe na pohovor, opýtal sa jej, či vie pokiaľ je hranica Obecného úradu. Nechápala. Oznámil jej, že s jej prácou nie je spokojný a prepustil ju.

 

Ja som dňa 31.1.2011, v posledný deň kedy ešte bolo možné zaplatiť daň za psa, utekal na Obecný úrad. Najprv som psa však musel prihlásiť na daňovom, tak ma tam pani z pokladne poslala. Prídem tam, a pani na daňovom mala návštevu. Tak som chvíľu čakal pred dverami, nakoľko boli otvorené a mám (bohužiaľ) uši, ktoré počujú dobre, jednoducho som zistil, že to je nejaká kamoška, ktorá prišla možno niečo vybaviť a potom si „skecli“. Tak som slušne počkal, veď mne to nevadí. Dodebatili a vybavil som prihlásenie, potom zaplatil a odišiel.

Prečo Vám to tu píšem?

Z jednoduchého dôvodu: mal som hneď utekať za starostom a nabonzovať pani na daňovom, že v pracovnej dobe debatila s kamoškou a k tomu bola tá kamoška ešte aj naklonená tak viac k obecnému počítaču. Určite sondovala tajné obecné informácie.

Myslíte, že by starosta pani z daňového vyhodil?

.... to by si musel povyhadzovať 95% zamestnancov Obecného úradu. A kto by mu tam potom robil?

 

Ďakujem za pozornosť.

S pozdravom

Richard Červienka