Súdne spory obce a s obcou Bernolákovo. A koľko nás stoja?

24.06.2014 05:08

Obec sa súdi...