Stavebný úrad Ivanka pri Dunaji - proti ich rozhodnutiam protestuje prokurátor.

17.08.2011 12:50

Zabudol som zverejniť, že aj do Ivanky pri Dunaji sme 1.8.2011 poslali žiadosť o vyjadrenie sa k protestom prokurátora ohľadom Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.