Stavať, stavať všetko zastavať - heslo roka 2012 !

18.01.2012 21:26
A je to tu!!! O nás bez nás !!! Tak výrazný zásah do koloritu obce a páni ani nemajú zapotreby to oznámiť občanom Bernolákova na verejnom zhromaždení?!
To tu fakt nikoho nezaujíma, čo si o tomto myslia občania obce?
Na schôdzi obecného zastupiteľstva dňa 24.1.2012 sa bude prerokúvať a už aj hneď schvaľovať investičný zámer na zastavanie lokality Dolný háj. Ide o lokalitu severne od zastavaného územia obce Bernolákovo (smer Chorvátsky Grob) a východne od plánovanej rozvojovej lokality "Bernolákovo - západ." Keď toto poslanci schvália, tak developerovi vyšlú jasný signál, že sa môže pripraviť na stavbu - všetko je na najlepšej ceste.
Všetko predať a zastavať. Toto je odkaz pre naše budúce generácie?
(Ale hlavne potichu!)
Kam pôjdeme s našimi deťmi bicyklovať alebo si vyjsť do prírody?
Poprechádzame sa uličkami mesta Bernolákovo, predsa!
Pozorne si preštudujte priloženú fotografiu - toto nás čaká, priatelia! (zväčšite si ju)
PS: Ale možno to takto chceme, ale pre istotu sa nás nepýtajú - nechcú riskovať?