Šťastné a veselé Vianoce a PF 2012 všetkým.

21.12.2011 06:23
 
Jeden môj známy mi pred časom napísal pár povzbudivých slov:
Ľudia sa delia na dobrých a zlých....?! Aj zlo je definované dobrom. Zlo je nedostatok, je deficitom dobra.
Heidegger tvrdí, že človek je jediné uvažujúce súcno. Iný filozof píše vo svojej rozprave, že spojenie duše a tela je dobré! Etika tak predpokladá, že človek je od prirodzenosti dobrý.
Na inom mieste sa dočítame: Zlo je nedostatok dobra, alebo môžeme povedať: lásky!
Láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nemyslí na zlé.
Tak teda, čo sa v láske stratilo, v láske je potrebné obnoviť. Potom môžeme len konštatovať: Všetci sú dobrí, a ak nie, tak im pomôžme aby dobrí boli. Vyplňme im deficit lásky a dobra. Potom už nikdy nikoho deliť nebudeme na dobrých a zlých.

Prajem Vám, aby dobro a láska naplnili Vaše srdcia počas Vianoc, taktiež v Novom roku 2012 a s ich pomocou aby ste konali a mohli konať.

Rišo Červienka