Starostov plat - aký je vlastne?

15.09.2011 16:12

Odpoveď JUDr. Bečicu na žiadosť ohľadom výpočtu platu starostu:

 
Môj názor:
 
Ako píše JUDr. Bečica "pozabudol som na to, že výpočet je platný len za rok 2010 a od 1.1.2011 sa priemerná mzda v národnom hospodárstve zmenila na 769 EUR...".
Ja som nepozabudol na nič. Vychádzam z uznesení Obecného zastupiteľstva, ktoré hovoria jasnou rečou.
 
 
Dňa 1. februára 2011 sa konalo 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa schvaľoval i plat starostovi obce. Z uznesenia číslo 3/18/2011 je jasné, že poslanci mu plat určili vo výške 1936 EUR plus 30% odmena. (Spolu teda: 2516,80)
 
Potom prichádza na rad valorizácia platu, o ktorej som doteraz nepočul a nič o tom neviem. Tiež neviem, či sa tým pádom nemal znovu prejednávať
plat starostu obce hneď na ďalšej schôdzi Obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala v apríli 2011. Neprejednával sa. O valorizácii platu z 2516,80 EUR na 2600 EUR nehovorí žiadne z uznesení Obecného zastupiteľstva.
 
Ale po novelizácii Zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z.z., s účinnosťou od 1. júna 2011,  sa v §4 odseku 9 píše:
"Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách."
(Tak už snáď pri každej zmene, i valorizácii bude musieť plat starostu podliehať schváleniu v Obecnom zastupiteľstve, nakoľko v uznesení musí byť jeho plat uvedený v PRESNEJ výške.)
 
Neviem ako to muselo byť doteraz, nakoľko predošlé znenie zákona nemám.
 
Beriem to teda tak, že vo februári schválilo naše Obecné zastupiteľstvo plat starostovi, ktorý ale nezodpovedal jeho skutočnej výške. Skutočne totiž zarábal (vďaka valorizácii) až 2600 EUR - ako píše JUDr. Bečica, jeho zástupca.
Na čo potom vlastne o plate rokuje Obecné zastupiteľstvo? Ono schváli 2516,80 EUR a starosta dostáva 2600 EUR.
Obecné zastupiteľstvo rokuje o plate lebo jednoducho musí.
Ale o zmenách platu (valorizácii) už rokovať nemusí? Tá sa deje automaticky???
Keby aspoň vedenie obecného úradu informovalo o tom, že došlo k valorizácii platu a ten sa zvýšil na 2600 EUR.
Neinformovalo.
Dozvedeli sme sa o tom až teraz, keďže som zareagoval na poznámku JUDr. Bečicu z ostatnej schôdze Obecného zastupiteľstva (v júni 2011), kde sa vyjadril,že súčasný plat starostu od 1. júna 2011 (2520 EUR) je o 80 EUR nižší ako bol doteraz. Nakoľko podľa uznesení Obecného zastupiteľstva to jednoducho nesedí.
Ale to či valorizáciu platu starostu  majú preberať v Obecnom zastupiteľstve neviem. Podľa mňa áno, lebo sa hýbe s výškou platu starostu. A tento plat podlieha schváleniu v Obecnom zastupiteľstve.
Takže Obecné zastupiteľstvo schváli plat starostovi, ktorý i tak berie iný plat - vyšší. Veľmi zaujímavé.
 
S pozdravom
 
Richard Červienka