Starosta si Náčelníka nedá.

17.10.2011 07:58

Stretnutie so starostom obce na tému podaného trestného oznámenia na Náčelníka obecnej polície bolo dňa 7.9.2011. Starosta však i naďalej stojí za Náčelníkom Obecnej polície. Nevidí žiadne pochybenia. O tom svedčí i jeho odpoveď, čítajte: