Starosta odpovedá...

20.08.2011 20:29

Odpoveď starostu obce na našu žiadosť, v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ohľadom Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek: