Spolupráca s obecným úradom na verejnoprospešných projektoch.

06.03.2013 21:59

Rozumnej spolupráci sa nebránime.

Čakáme na reakciu obecného úradu.