Som tendenčný a diskreditujem Obecnú políciu v Bernolákove?

22.10.2011 09:49

Starosta obce odpovedal na môj list ohľadom aktuálnej situácie v radoch Obecnej polície v Bernolákove.

Moju odpoveď mu posielam prostredníctvom facebooku i našej stránky kveci.webnode.com

 
 

 MOJA ODPOVEĎ:

 

Vážený pán starosta,


    otázky, ktoré Vám kladiem nie sú tendenčné v snahe diskreditovať príslušníkov Obecnej polície. Sú to otázky, ktoré kladie občan obce v Bernolákove ohľadom chodu Obecnej polície, na ktorú sa skladajú všetci občania obce. Tiež by som sem mohol napísať, že otázky Vám proste nie sú po chuti a preto radšej odpíšete že ja som ten, ktorý tendenčne diskredituje príslušníkov Obecnej polície.
    Stojím si za svojim a dovolím si Vám odporučiť, že čím skôr si zvyknete na otázky akéhokoľvek druhu od občana obce tým lepšie pre Vás. Pripomínam, že pán Ježo ma oslovil mailom, keď bol ešte príslušníkom Obecnej polície, i pán Valach i pán Jurík. Všetci traja boli príslušníkmi Obecnej polície, keď mi objasňovali internú situáciu a pomery vládnuce v nej. Ježa ste prepustili Vy. Takže názor som získal od riadneho príslušníka Obecnej polície (nie od odídeného ako píšete vo svojom liste). Vy ste ho prepustili z dôvodu nadbytočnosti na odporúčanie Náčelníka. Ostatní dvaja odchádzajú (radšej?) na vlastnú žiadosť. Ich názory som vypočul a celý čas dávam priestor na vyjadrenie Náčelníkovi i Vám. Ako využívate tento priestor na objasnenie situácie svedčí Vaša odpoveď i Náčelníkove vyhradené právo na nezverejnenie jeho mailu.
Zdôrazňujem, že ja som dôkazy videl. Nie sú to len názory.
    Vo štvrtok 13.10.2011 sa uskutočnilo stretnutie s troma príslušníkmi Obecnej polície, ktorí podali to trestné oznámenie. I Vás som pozval, i Náčelníka som pozval, tiež všetkých 11 poslancov. Prišli 5 poslanci (Biznárová, Molnár, Požár, Štica, Trubač).

Vy ste prečo neprišli?

Náčelník prečo neprišiel?


    Priestor som dal všetkým zúčastneným stranám. Preto slová ako "tendenčnosť" a "diskreditácia" nie sú absolútne na mieste. Celý problém ste jednoducho zaobalili do týchto slov. Beriem na vedomie. A spolieham sa teda už len na orgány činné v trestnom konaní.
Ďalej som sa snažil získať informácie od pani Čambalovej z personálneho útvaru Obecného úradu. Neposkytla mi žiadne informácie, o ktoré som žiadal. A jedným z dôvodov prečo, citujem: "Činnosti, ktoré vykonávam v súlade s pracovnou náplňou môžem zverejňovať len so súhlasom štatutárneho orgánu obce, preto požadované informácie Vám nemôžem poskytnúť."
Ak tomu teda dobre rozumiem, pani Čambalová nedostala od Vás súhlas na odpovede na moje otázky.
Celý problém zhrniem takto: Tento prípad je zo strany Obecného úradu (ako zamestnávateľa a zriaďovateľa Obecnej polície) totálne zahmlený. Nepodali ste mi ani jedno stanovisko, ktoré by vnieslo viac svetla do tohto problému. Je to Vaše rozhodnutie. Na rade je vyšetrovateľ.
S pozdravom

Richard Červienka

predseda

občianske združenie K VECI

 

PS: Odpoveď pani Čambalovej:

 
 
V statuse z 13.10.2011 (na Facebooku) nájdete list, ktorý som poslal pani Čambalovej - personalistke na Obecnom úrade. Moje otázky smerovali k lepšiemu pochopeniu situácie v Obecnej polícii. Štatutárny orgán obce jej nedal súhlas na odpovede na moje otázky. Nerozumiem prečo. Veď platí prezumpcia neviny. Nikto netvrdí, že je niekto vinný. Len chcem vniesť viac svetla do tohoto problému a SILOU MOCOU sa mi to nechce umožniť.
 
S pozdravom
 
Richard Červienka