SLOBODA PREJAVU, SLOBODA PREJAVU, SLOBODA PREJAVU, SLOBODA PREJAVU, SLOBODA PREJAVU

26.06.2011 02:23

 

 
 
 
 
Slobodne a smelo prejavte svoj názor.
Nebojte sa.
 
SLOBODA PREJAVU https://www.youtube.com/watch?v=wh-yxdaoQF4
www.youtube.com
Dokument o zákonných možnostiach občanov slobodne vyjadriť svoj názor. Scenár a réžia: Zuzana Piussi a Robert Kirchhoff.