Skládka zeminy z Poľovníckej a Krátkej ulice je preč.

26.10.2013 14:04
Z Obecného úradu mi prišla odpoveď na moju žiadosť ohľadom skládky zeminy a stavebného odpadu z výkopov kanalizácie na Poľovníckej a Krátkej ulici. Starosta Ing. Ľubomír Poór mi píše, že stavba sa buduje v súlade s právoplatným stavebným povolením a na základe zmluvy o dielo. A priložil mi aj Rozhodnutie Úradu životného prostredia v Senci. No veď v poriadku, samozrejme, že má stavba povolenie, no nikde nie je napísané, že má táto stavba znepríjemňovať život občanom Bernolákova. Až tak znepríjemňovať, že majú kopy zeminy, neustály hluk, smrad, prach a špinu dennodenne pár metrov od svojich domov. Ďalej Poór píše, že občanov dotknutej lokality informoval oznamom s potrebnými údajmi vhodeným do schránky. Od pána Petra Teplana viem, že žiadny oznam vhodený vo svojej schránke nemal ohľadom výstavby kanalizácie a umiestnenia skládky v blízkosti ich rodinných domov. Ďalej som sa pýtal, prečo nemohla byť skládka situovaná na menej zastavanom území, časti obce, kde by čo najmenej ovplyvňovala kvalitu života občanov Bernolákova. Poór reaguje, že dobudovaním kanalizácie práveže dôjde k skvalitneniu života občanov Bernolákova a píše ďalej - čo iste ja, ako predseda občianskeho združenia chápem.Stavba kanalizácie má však isté obmedzenia, ktoré sa snažia eliminovať v maximálnej miere.
No nechápem a nikdy nepochopím. Normálny človek toto nikdy nedopustí - takto znepríjemniť život občanom. Poór ako starosta vôbec nemusel situovať skládku na Poľovníckej a Krátkej ulici. Mohol kľudne vybrať iné miesto. Nuž ale, rozhodol sa takto.

V každom prípade skládka zeminy z Poľovníckej a Krátkej ulice zmizla. Je preč. Teším sa z toho.
Pevne verím, že to nie je súčasť akejsi Poórovej predvolebnej kampane a 11. novembra 2013 bude skládka naspäť...?
Tak zrazu a ľahko zmizla, neskutočné.
Uvidíme...
Verím, že zvíťazil zdravý rozum.