Si fakt zodpovedný poslanec, či len tichý automat na dvíhanie ruky "za" ?

17.03.2012 09:13
 
Máme odpoveď starostu! Zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2012 neexistujú! Ale to neprekáža faktu, že sú schválené v uznesení č. 10/12/2012. Je toto možné iba v Bernolákove alebo je takýto postup normálny? Schvaľuje sa totiž neexistujúce.
Vážený poslanecký zbor, učiňte zrušenie vyššieuvedeného uznesenia! Deväť z Vás hlasovalo "za". Máte šancu to napraviť - predpokladám, že Vy sami ste netušili akú podobu bude mať samotný text uznesenia, prerokovali ste len návrh Investičného zámeru Bernolákovo-Dolný Háj II.
Na najbližšej schôdzi Obecného zastupiteľstva 17. apríla 2012 budeme veľmi zvedaví, či zjednáte nápravu alebo potvrdíte šum, že ste len automaty na dvíhanie ruky "za". Stačí len vhodiť mincu....