Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

26.04.2011 23:13

Nezabudnite sa zrátať. Nech vieme koľko nás je. :-)