Schvaľovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020.

24.02.2013 12:05
Priatelia, zajtra je posledný deň na podanie pripomienok k 1. fáze schvaľovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Tento navrhovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) si nevšíma dôsledky suburbanizmu. Suburbanizmus je proces výstavby satelitných sídlisk pri obciach. Ak Vás táto téma zaujala, neváhajte, celý dokument a aj pripomienkovací formulár nájdete na: https://www.region-bsk.sk/clanok/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2014-2020-853785.aspx
Pozor! Termín na pripomienky je už len do zajtra: 25.2.2013.
 
 
Príklad:
PHSR uvádza: Vo výhľade rokov 2010-2025 sa v Bratislavskom kraji predpokladá prírastok obyvateľstva 12 448 osôb. Najväčší rast v počte obyvateľov vzhľadom na rok 2010 zaznamená pravdepodobne okres Senec (13 656 obyvateľov).

A pripomienka k tomu:
BSK už schválil dokumenty obcí s oveľa vyššími prírastkami obyvateľstva. Tento rozpor treba interpretovať. Plány kraja a obcí sa nezhodujú, ale PHSR to neuvádza.
 
PS: Váš názor sa samozrejme nemusí zhodovať s uvedeným príkladom. Je to len vzor pripomienky.