Rozumnej spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove sme sa nikdy v K VECI nebránili a ani sa nebudeme.

19.06.2012 20:02
Naša žiadosť o spoluprácu s Obecným úradom v Bernolákove:
 
Na projekt "Aký pán, taký pes...?" by sme radi získali reklamné plochy zdarma - tým pádom by nám ostalo 60 Eur na nákup štvrtej nádoby na psie exkrementy (pôvodne v projekte boli plánované "len" tri takéto nádoby). Zvyšné peniaze na nádobu (tá stojí totiž až 156 Eur) získame z ušetrených peňazí na tlač letákov a z vlastných zdrojov K VECI :) Naša žiadosť na Obecnom úrade bola vybavená kladne, čo nás veľmi teší (viď komunikáciu nižšie). Obecnému úradu v Bernolákove ĎAKUJEME :)
 
Komunikácia s Obecným úradom (v zastúpení p. Molnárová - referát ochrany životného prostredia):
 
Dobrý deň pán Červienka,
v zmysle Vášho návrhu spolupráce na projekte "Aký pán, taký pes...?" Vám oznamujeme nasledovné:
Prenájom reklamných plôch na informačnú kampaň Vám Obec Bernolákovo poskytne bezodplatne. Súčasne Vám oznamujeme, že je nutné, aby ste prehodnotili počet reklamných plôch, nakoľko vzhľadom aj na iné reklamné akcie nie je možné poskytnúť na prenájom až 15 reklamných plôch v rámci Bernolákova na dva mesiace. Oznámte nám čo najskôr Váš návrh na zníženie počtu týchto plôch.

S pozdravom
Molnárová

Naša odpoveď:
Dobrý deň, pani Molnárová,
ďakujem za promptné vybavenie mojej žiadosti.
A tiež ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.
Samozrejme - vieme sa s reklamnou kampaňou prispôsobiť.
Navrhujem:
Podľa aktuálneho stavu voľných reklamných plôch v obci Bernolákovo v mesiacoch júl a august 2012 upravíme počet
reklamných plôch na projekt "Aký pán taký pes...?"
Viem si reálne predstaviť, že počet plôch znížime aj o cca 50%.
Z 15 plôch na 7 plôch.
Môže byť zatiaľ takáto dohoda?

Ešte raz ďakujem a som rád, že sa obec nebráni
spolupráci s nami.
S pozdravom
Richard Červienka

Dobrý deň, pán Červienka,

počet reklamných plôch na projekt "Aký pán taký pes...?" v počte 7 ks je reálny.
Súčasne Vás žiadame o oznámenie, na ktorých konkrétnych reklamných plochách budú letáky umiestnené. 4 smetné koše na psie exkrementy, ktoré od Vás obdržíme, budú osadené na stanovištiach, o zabezpečenie ktorých nás obyvatelia najviac žiadajú.
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
Molnárová

Naša odpoveď:
Zdravím, pani Molnárová,
ďakujem za mail.
Budem Vás včas informovať čo sa týka rozmiestnenia plagátov na reklamných plochách v Bernolákove.
Bol by som rád, ak by sa jeden kôš mohol osadiť na Potočnej ulici, požiadali ma o to tamojší občania.
Myslíte, že by to bolo možné? Je to obľúbené miesto pre venčiacich sa psov, preto by tam občania radi videli aj kôš na psie exkrementy.

Ďakujem za spoluprácu.
S pozdravom
Richard Červienka

Dobrý deň,
samozrejme, budeme rátať s osadením koša na Potočnej ulici.
S pozdravom
Molnárová