REDAKČNÁ RADA ČASOPISU BERNOLÁK PORUŠILA ETICKÝ KÓDEX NOVINÁRA !!!

22.06.2012 09:23

V prvom rade ďakujem PDS - prispievateľovi do diskusie tu na stránke K VECI. Vďaka za spoluprácu :)

Tému bližšie spracúvame.

Poštou má prísť oficiálna odpoveď z Tlačovej rady Slovenskej republiky.

Zatiaľ prikladám výňatok z tlačovej správy, ktorý sa týka porušení Redakčnej rady časopisu Bernolák:

 

Občianske združenie K VECI podalo podnet na porušenie zásad novinárskej etiky uverejnením článku pod názvom „Intenzívne diskutovaný intenzívny rozvoj Bernolákova“ v č. 3/2011 v časopise BERNOLÁK, ktorý vydáva Obecný úrad Bernolákovo. Aj v tomto prípade Tlačová rada rozhodla, že k porušenie zásad došlo, konkrétne čl. II bod 1 a 2, a to tým, že redakcia neumožnila zverejniť opačné stanovisko občana, menovite spomenutého v článku.
Došlo k porušeniu tohto článku:

II. Základné hodnoty

1.                 Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

2.                 Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Vážená redakčná rada,
hovorí Vám niečo etický kódex novinára?
Pani Melichárková, viete vôbec, čo robíte ???
Nech žije nezávislý a nestranný obecný časopis Bernolák !!!
S pozdravom
Richard Červienka