Psie koše slávnostne odovzdané dnes 20.6.2012 :)

20.06.2012 14:27

Dnes o 13:00 som na Obecnom úrade odovzdal 4 kusy zberných nádob na psie exkrementy.

Tu sú fotky:

1/ Slávnostné odovzdanie. Za Obecnú úrad v Bernolákove koše preberá JUDr. Bečica.

2/ Preberací protokol.

3/ Komplet výbava pripravená na prevzatie.