Prvá prehľadná tabuľka hlasovania poslaneckého zboru v Bernolákove.

23.06.2011 21:25

A máme tu prvú prehľadnú tabuľku hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva. Tu je link, pozrite si to: https://www.bernolakovo.sk/samospr/uznesoz/2010-14/UznesenieOZ_2011_06.html

www.bernolakovo.sk
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2010 - 2014